O projektu

Cílem projektu Digitální vzdělávání o jídle je pomoci učitelům využívat digitální technologie při výuce o jídle a umožnit jim, aby rozvíjeli digitální dovednosti a dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií u svých žáků.

Po dopadech pandemie koronaviru, výluky a sociálních distančních opatření museli naši projektoví partneři v Rakousku, České republice, Slovinsku a Velké Británii rychle reagovat a vyvinout nové digitální přístupy ke vzdělávání a nabídnout školám a učitelům podporu při tomto přechodu. Digitální technologie, jako je natáčení a živé přenosy, mohou zlepšit výuku a umožnit učitelům a žákům spojit se s potenciálně jakýmkoli místem na světě. Podporujeme je v rozvoji digitálních kompetencí a přístupu k inkluzivnímu online a kombinovanému vzdělávání.

Cílem projektu je

1

Podporovat učitele při adaptaci na online školení a vzdělávání.

Naším cílem je poskytnout užitečné rady, jak nejlépe využít dostupné technologie. Naše sekce Nejlepší tipy poskytuje užitečné rady pro začátečníky, jak používat digitální nástroje. Zvláštní pozornost věnujeme tomu, jak vytvářet filmy pro obsah webových stránek a sociálních médií, a také dalším tématům týkajícím se živých přenosů, webinářů a online lekcí.

2

Nabídnout digitální vzdělávací zdroje v oblasti vzdělávání o jídle

Vyvinuli jsme online vzdělávací moduly pro učitele, které jsou odrazovým můstkem pro kombinovanou výuku. Naši "Tvůrci filmů o jídle" vyzývají žáky, aby se stali televizními producenty a vytvořili obsah týkající se zemědělství, pěstování a vaření. Projekty kombinují praktické činnosti ve třídě s možnostmi digitálního vzdělávání, které poskytují kvalitní a inkluzivní vzdělávání v oblasti jídla prostřednictvím online virtuálních nástrojů. 

3

Ukázat, co funguje dobře

V úzké spolupráci s Washingborough Academy jsme připravili ukázkové aktivity, které demonstrují příklady dobré praxe při využívání digitálních technologií pro výuku žáků ve třídě - například virtuální návštěvu farmy prostřednictvím živého videopřenosu s farmářem nebo virtuální vaření, které pomáhá při výuce o jídle.

Pozadí projektu

Náš projekt digitálního vzdělávání v oblasti jídla vznikl v návaznosti na problémy spojené s pandemií koronaviru v Evropě. V reakci na COVID-19 většina vlád po celém světě uzavřela své školy ve snaze omezit šíření viru. Došlo k rychlému přechodu na online výuku přes internet a některé školy byly na tyto výzvy připraveny lépe než jiné.

Shrnuli jsme některé problémy, výzvy a překážky, s nimiž se školy potýkaly, jako podklad pro náš projekt. 

Partneři

Projekt "Digital Food Education" financovaný programem Erasmus+ je mezinárodní partnerství, které zahrnuje pět partnerů ze čtyř evropských zemí. Partneři spojují řadu specializací v oblasti vzdělávání, výuky a odborné přípravy v oblasti vzdělávání o jídle. Více informací o jednotlivých partnerech projektu si můžete přečíst níže.