Náš projekt digitálního vzdělávání v oblasti potravin vznikl v návaznosti na problémy spojené s pandemií koronaviru v Evropě. V reakci na COVID-19 většina vlád po celém světě uzavřela své obyvatelstvo a školy ve snaze omezit šíření viru. Došlo k rychlému přechodu na online učení a výuku přes internet a některé školy byly na tyto výzvy připraveny lépe než jiné.

Shrnuli jsme některé problémy, výzvy a překážky, s nimiž se školy potýkaly, jako podklad pro náš projekt Digitální potraviny. I když doufáme, že si koronavirus nevynutí budoucí výluky, existuje mnoho výhod, které některé z nich přineslo rychlé zavedení digitálních kompetencí, které podle našeho názoru mohou v budoucnu podpořit smíšený přístup škol k výuce.

Při zkoumání připravenosti škol na tuto digitální budoucnost byly užitečnými odkazy důkazy z různých průzkumů OECD v oblasti vzdělávání. Kliknutím na rozbalovací nabídku získáte stručný přehled v každé partnerské zemi.